2. Кога не се препоръчва профилактика на ИЕ:

Зъбни процедури:

 • възстановително лечение
 • неинтралигаментна инжекция за локална анестезия
 • поставяне на масажни апарати
 • постоперативно отсраняване на шевове
 • правене на зъбна рентгенография
 • поставяне на отстраними ортодонтни уреди

Респираторен тракт:

 • ендотрахеалноа интубация
 • бронхоскопия с флексибилен бронхоскоп, с или без биопсия
 • имплантация на тимпаностомна тръба

Гастроинтестинален тракт:

 • трансезофагеална ЕхоКГ
 • ендоскопия с или без биопсия

Урогенитален тракт:

 • вагинална хистеректомия
 • вагинално раждане
 • Цезарово сечение

При неинфектирани тъкани:

 • уретрална катетеризация
 • маточна дилатация и кюретаж
 • терапевтичен аборт
 • стерилизационни процедури
 • поставяне или отстраняване на вътрематочни средства

Други:

 • сърдечна катетеризация вкл. балонна ангиопластика и стент имплантация
 • имплантация на пейсмейкър и/или дефибрилатор
 • инцизия или биопсия на кожа