10. Какво е инфекциозен ендокардит?

Определение - инфекциозният ендокардит е заболяване, дължащо се на микробна инфекция на ендотелната повърхност на сърцето ( клапна и / или мурална) както и на големите интраторакални съдове и интракардиални чужди тела (изкуствени клапи, pacemaker/ICD електроди и др.). Въпреки че клиничната значимост и терапевтичното поведение могат да бъдат твърде сходни, инфекциите на пътища, разположени в сърцето, но не съвързани с ендокардни структури трябва да бъдат класифицирани като " полимер- асоциирани инфекции".

Честота - 1.9 до 6 случая годишно на 100 000 насление.Заболяването е по-често при мъже и честотата му прогресивно нарастава с напредване на възрастта след 30 години, достигайки до 15-30 случая годишно на 100 000 от 6-а до 8-а декада от живота.