1. Каква е профилактиката на инфекциозния ендокардит?

Профилактиката на инфекциозния ендокардит включва на първо място добра информираност и обучение на лекари и пациенти. Те трябва да знаят при кои състояния , с какви антибиотици и за колко време да провеждат профилактика, както и да избягват преима на антибиотик при всяко фебрилно състояние, например вирусна инфекция.

Преди очаквана бактериемия трябва да се дават антибиотици с профилактична цел. Ако не се проведе профилактика преди интервенцията, антибиотиците могат да бъдат от полза 2-3 ч. след това.

Профилактични режими:

Зъбни, орални, респираторни, и езофагеални процедури:

  • при неалергични към пеницилин пациенти: Amoxicillin 2.0 г. ( деца 50 мг. / кг. ) 1 час преди процедурата.
  • неалергични към пеницилин, при невъзможвост за перорална медикация: Amoxicillin или Ampicillin 2.0 г. ( деца 50 мг. / кг.) Ѕ - 1 час преди процедурата i.v.
  • при алергични към пеницилин пациенти: Clindamycin 600 мг. ( деца 20 мт. / кг.) или Azithromycin или Clarithromycin 500 мг. ( деца 15 мг. / кг.) пер ос 1 час преди процедурата.
  • алергични към пеницилин и невъзможност за перорална медикация: Clindamycin 600 мг и.в. Ѕ -1 час преди процедурата или Cefazolin 1.0 г и.м. / и.в. Ѕ -1 час преди процедурата.

Генитоуринарни или гастроинтестинални процедури:

  • неалергични към пеницилин, високорискови пациенти: Amoxicillin или Ampicillin 2.0 г. и.в плюс Gentamicin 1.5 мг./ кг. и.м. или и.в. Ѕ - 1 час преди процедурата. 6 часа по- късно Amoxicillin или Ampicillin 1.0 г. п.о.
  • неалергични към пеницилин пациенти с умерен риска: Amoxicillin или Ampicillin 2.0 г и.в. Ѕ - 1 ч. преди процедурата или Amoxicillin 2.0 г п.о. 1 ч. преди процедурата.
  • алергични към пеницилин високорискови пациенти Vancomycin 1.0 г. ( деца 20 мг./кг.) за 1-2 часа и.в. плюс Gentamicin 1.5 мг./ кг. и.м. или и.в. Ѕ до началото на процедурата.
  • алергични към пеницилин пациенти с умерен риск: Vancomycin 1.0 г. ( деца 20 мг./кг.) за 1-2 часа и.в. без гентамицин.

Пацинети получаващи антибиотици по други причини - основната опасност са резистентни микроорганизми. Clindamycin 600 мг. ( деца 20 мт. / кг.) или Azithromycin или Clarithromycin 500 мг. ( деца 15 мг. / кг.) пер ос 1 час преди процедурата са алтернатива на Amoxicillin или Ampicillin.

Пациенти на които предстои сърдечна операция, или процедури върху инфектирани тъкани: при сърдечни операции и манипулации на инфектирани меки тъкани, кости и стави основните микроорганизми , които трябва да бъдат покрити са стафилококите: първа генерация Цефалоспорини, Clindamycin, или Vancomycin са медикаменти на избор според чувствителността. При манипулации при инфекции на уринарния тракт най- чести микроорганизми са Ентеробактериацее и трябва да се добави Аминогликозид.