1. Каква е класификация на сърдечната недостатъчност?

В клиничната практика все още най популярна е функционалната класификация по New York Heart Association /NYHA/ от 1964 г:

Клас І - кяма ограничения. Обичайните физически усилия не предизвикват умора, задух или сърцебиене.

Клас ІІ - .еко ограничена физическа активност. Няма оплаквания в покой, но обичайната активност предизвиква умора, задух и сърцебиене.

Клас ІІІ - иилно ограничена физическа активност. Болните се чувстват комфортно в покой, но физическа активност по- малка от обичайната води до появата на споменататат симптоматика.

Клас ІV - кевъзможност да се извършва каквато и да е физическа активност без дискомфорт. Симптоми на сърдечна недостатъчност са налице дори в покой със засилване на дискомфорта при всяка физическа активност

В последното методично указаниеза диагностика и лечение на хроничната сърдечна недостатътчност на American College of cardiology/ American Heart Association е залегнала следната класификация , базирана на комплексна клинична оценка на пациента /а не само на субективната симптоматика/:

Стадий

Определение

Примери

А

Пациенти с висок риск от развитие на СН поради наличието на състояния силно асоциирани с развитието на СН. Тези пациенти нямат установени структурни или функционални увреждания на перикарда, миокарда или сърдечните клапи и нямат симптоми на СН.

Артериална хипертония, ИБС, захарен диабет, анамнеза за кардиотоксични медикаменти или алкохолизъм, анамнеза за ревматизъм, фамилна обремененост с кардиомиопатии.

В

Пациенти, които са развили структурно сърдечно заболяване, силно асоциирано с развитието на СН, но без симптоми на СН.

Левокамерна хипертрофия или фиброза, Левокамерна дилатация или хипоконтрактилитет, безсимптомно клапно заболяване, преживян миокарден инфаркт.

С

Пациенти които в момента или в миналото имат симптоми на СН , свързани с подлежащо структурно сърдечно заболяване.

Задух или умора поради левокамерна систолна дисфункция, асимптомни пациенти, които провеждат лечение поради симптоми на СН в миналото.

D

Пациенти с напреднало структурно сърдечно заболяване и изявени симптоми на СН в покой, независимо от максималната медикаментозна терапия, които изискват специализирани интервенции.

Пациенти , които често са хоспитализирани за СН и не могат да бъдат изписани в подобрено състояние, пациенти очакващи сърдечна трансплантация, пациенти на домашно лечение с продължителна интравенозна инфузия на медикаменти или подпомагани с механични