6. Какви са данните от обективното изследване?

Симптоми и данни от обективното изследване могат да насочат вниманието на клинициста за възможното наличие на сърдечната нес.сдостатъчност, но често са твърде неспецифични и клиничното подозрение трябва да бъде потвърдено с по- обективни тестове насочени към сърдечната функция. Съществува твърде слаба зависимост между симптомите и тежестта на сърдечната дисфункция и между симптомите и прогнозата на пациентите.

  • клинична картина на левокамерна сърдечна недостатъчност - задух при усилие, ортопнея, кардиална астма, задух в покой, белодробен оток, хемоптиза, хрипове в белодробните основи, цианоза. Прояви на декомпенсация напред: отпадналост, нарушена ментална функция.
  • симптоми на деснокамерна сърдечна недостатъчност - видим венозен застой /шийни вени, вени в основата на езика/, увеличаване на телесното тегло и отоци в нискостоящите части на тялото, застойна хепатомегалия, асцит, застоен гастрит, застоен бъбрек с протеинурия.
  • общи симптоми при левокамерна и деснокамерна недостатъчност - никтурия, тахикардия, ритъмни нарушения Т3 иТ4 галоп, пулсус алтернанс, кардиомегалия с шумова находка за недостатъчнос на релативна митрална и трикуспидална клапа, плеврални изливи (по-често вдясно).