2. Какви инвазивни методи се използват?

Инвазивна оценка - при повечето пациенти не е необходима, но може да даде ценна информация за установяване етиологията и прогнозата.

Използват се:

  • коронарната ангиография - за етиологична диференциалнодиагностична и терапевтична преценка при ИБС)
  • хемодинамичен мониторинг със Swan-Ganz катетър - при остро декомпенсирана сърдечна недостатъчност, неотговаряща на терапията, динамична митрална регургитация, при пациенти с рефрактерна сърдечна недостатъчност и възможна диференциална диагноза с белодробно заболявяне
  • ендомиокардната биопсия

Белег за застой е пулмокапилярно налягане над 18 ммНд, а за хипопперфузия сърдечен индекс под 2,2 л/мин/м2.