1. Каква е профилактиката на сърдечната недостатъчност?

Профилактиката на сърдечна недостатъчност трябва да бъде първостепенна задача. Много потенциални причини за миокардно увреждане могат да бъдат успешно лекувани, а размерът на увреждането – ограничен, например контрол на рисковите фактори за ИБС, лечение на исхемията, ранна реперфузия след миокарден инфаркт, профилактика на реинфаркта, ранно откриване и агресивно третиране на артериалната хипертония, навременна корекция на клапните пороци и вродените сърдечни заболявания.

Когато вече има миокардна дисфункция целта на лечението е да се премахне етиологичната причина за увреждането ако е възможно (например исхемия, тироидна дисфункция, алкохол, токсични субстанции и др.).

Втората цел на модерната терапия е да забави и спре прогресията на заболяването от безсимптмна камерна дисфункция към клинично изявена СН.