1. Какво е специализираното лечение?

След хоспитализирането на пациента лечението продължава в следните насоки:

Реанимационно лечение:

  • кислородолечение
  • стабилизиране на хемодинамиката – инфузионна реанимация, КС
  • преодоляване на болката – седатива в ниски дози, аналгетици, спазмолотици
  • парентерално хранене в първите дни на интокискоцията

Специфично лечение на локалните корозивни промени:

  • Н2 блокери парентерално в максималната дозировка
  • Degan/Cerucal - парентерално в терапевтична доза
  • локално антибиотично лечение на раневите повърхност

Органопротективно и симптоматично лечение - съобразено с настъпилите усложнения (антибиотици, антипиретици, хемостазни препарати, субституиращи препарати) или декомпенсация на придружаващите острото отравяне хронични заболявания на пациента.