8. Какво представлява венозното връщане на мозъка?

Венозното кръвообращение на мозъка включва мозъчните вени и дуралните синуси. Мозъчните вени се делят на две основни групи – повърхностни и дълбоки.

повърхностните мозъчни вени биват:

 • горни
 • средни
 • долни

дълбоките мозъчни вени включват:

 • vv.cerebri anteriores
 • vv.basales Rosenthal
 • vv.cerebri internae
 • v.magna Galeni

повърхностните и дълбоките вени се свързват чрез анастомозните вени:

 • v.fronto-parietalis (Trolard),
 • v.temporo-occipitalis (Labbe),
 • vv.emisariae

Освен вените във венозната система на мозъка участват и дуралните синуси:

 • Sin.sagitalis sup. et inf.
 • Sin.rectus
 • Sin.lateralis (transversus et sigmoideus)
 • Sin cavernosus
 • Sin.petrosus sup. et inf.
 • Sin.sphenoparietalis