1. Каква е прогнозата на мозъчните флеботромбози и тромбофлебити?

Флеботромбозите и тромбофлебитите на ЦНС са спешни неврологични заболявания, изискващи лечение в отделения с възможност за интензивни грижи и реанимация.

Тежестта на заболяването и изходът му зависят от вида и топиката на патологичния процес, от предиспозоращите фактори и от настъпили усложнения.

Съвременните методики на изследване (главно МР-венография) и ранното включване на антикоагулантна терапия, дори и при асоциирана с флеботромбозата хеморагия в ЦНС, са гаранция за добър изход и снижиха леталитета до 5-15%.

При перманентно действащ етиопатогенетичен фактор възстановяването е по-бавно и често непълноценно.