8. ІІ етап - диагноза на отравянето и определяне ня степента му

Събирането на данни за пострадалия трябва да започне веднага, още от първото медицинско лице, влязло в контакт с пострадалия или негови близки.

Пълнотата и изчерпателността на данните е от изключително значение за навременното поставяне на диагнозата остро екзогенно отравяне.