7. Как се снема анамнезата при остро екзогенно отравяне?

Целенасочено търсене на информация относно прием на медикаменти, битови препарати, диворастящи гъби, токсични растения или инхалиране на токсични вещества или кожен контакт с отрови, както и вида и количеството им.

Важно е установяване на евентуалния час на контакт с отровното вещество, продължителността на токсичното въздействие, настъпилата промяна в състоянието на пострадалия, има ли данни за спонтанно или предизвикано повръщане.

Полезна е и информация за емоционалното състояние на пострадалия в последните дни и седмици преди инцидента, проблеми от личен характер, хронични заболявания ако има такива, редовен прием на медикаменти – какви и в каква доза, какви лекарства се съхраняват в домашната аптека, намерени са празни опаковки/бутилки около пострадалия.

Оглед на мястото на инцидента - наличие на празни опаковки от медикаменти или други отрови, следи от повърнати материи, оставени прощални писма, наличие на специфичен мирис на мястото на инцидента.