6. Какво е обективното състояние на пациента?

Изследването на обективното състояние включва проверка на:

 • пулс
 • артериално налягане
 • дихателна честота
 • цвят на кожа и лигавици
 • влажност на кожата и лигавиците
 • мускулен тонус
 • сухожилни рефлекси
 • сърдечен статус
 • състояние на зениците (размер, еднаквост, зенични реакции)
 • състояние на съзнанието (контактност и адекватност)
 • температура
 • наличие на гърчове или гърчови еквиваленти (фебрилерни потрепвания)
 • позиви за повръщане, диария, цвят и примеси на повърнатите материи и фекалиите.

На базата на всички събрани данни се определя водещия синдром в клиничната картина:

 • церебротоксичен
 • кардиотоксичен
 • пулмотоксичен
 • общотоксичен
 • гастро/ентеро токсичен
 • дисметаболитен
 • холиномиметичен
 • холинолитичен
 • хемотоксичен и др.