5. ІІІ етап – спешно антидотно лечение

Прилага се веднага!

Животоспасяващата незабавна антидотна терапия е необходима при:

  • отравяния с опиати – прилага се Naloxon, Narkante струйно венозно или сублингвално в еднократна доза 0,4 мг; дозата може да се повтори до обща еднократна доза 1 мг.
  • отравяния с цианови съединения – прилага се Natrium nitrosum струйно венозно 10 мл, последван от Natrium hyposulfurosum в доза 10 мл венозно през същата игла.
  • отравяния с метилов алкохол – прилага се етилов алкохол през устата (водка) 50 – 100 мл или 5% разтвор на етилов алкохол в глюкоза венозно до 2000 – 2500 мл за 24 часа до 48 час на отравянето
  • отравяния с етиленгликол (антифриз) - прилага се етилов алкохол през устата (водка)50 – 100 мл или 5% разтвор на етилов алкохол в глюкоза венозно до 2000 – 2500 мл за 24 часа до 48 час на отравянето
  • отравяния с фосфоорганични препарати – прилага се Atropinum sufuricum струйно венозно в индивидуална антидотна доза до атропинизиране на пострадалия, последван от холинестеразореактиватори (Toxogonin, Obidoxim) интравенозно.