2. Кои показатели се мониторират?

Основните показатели за динамично мониториране при пациентите с остри отравяния, при които се провежда детоксична депурация на хуморалната среда са:

  • артерилно налягане
  • дихателна честота
  • сърдечна честота
  • централно венозно налягане
  • часова диуреза
  • лабораторни показатели - хематокрит, хемоглобин, левкоцити, йонограма.