1. VІ етап – органопротективно, симптоматично и следващо антидотно лечение

Започва на мястото на инцидента и продължава в стационарни условия във вид и обем в зависимост от тежестта на отравянето и степента на настъпилите увреждания.