5. Какво са фокалните предсърдни тахикардии?

Определение и клинични прояви - характеризират се с регулярна предсърдна активация от предсърдни области с центрифугално разпространение; честота – 100-250 уд/мин и рядко – 300 уд/мин. Могат да бъдат непродължителни и продължително задържащи се.

Диагноза - Р вълните обикновено се проявяват във втората половина на тахикардния цикъл, затова често се припокриват от Т вълната на предхождащия QRS комплекс. PR интервала се влияе директно от честотата. Наличието на DV блок по време на тахикардия изключва АВРТ и прави малко вероятна АВНРТ. Между Р вълните обикновено е налице изоелектрична линия, което диференцира ПТ от типично или атипично трептене.

Лечение - спешно лечение: вагални манйоври, аденозин, бета блокери, калциеви антагонисти, DC кардиоверзио, соталол, амиодарон

Продължителна терапия - калциеви антагонисти, бета блокери, флекаинид, соталол, амиодарон. Катетърна аблация.