3. Какво е макро-риентри предсърдна тахикардия?

Предсърдното трептене се характеризира с организиран предсърден ритъм с честота 250-350 уд/мин. Включват се тахикардии с различни риентри кръговрати. Риентри кръговратите обикновено обхващат големи области от предсърдието и се наричат "макро риентри".

Класическият тип предсърдното трептене зависи от каво-трикуспидалния истмус /КТИ/. Точният тип трептене и особено, зависимостта от определен истмус са важни по отношение индикациите за катетърна аблация, но не променят първоначалният подход за лечение.