8. Каква е етиологията и патогенезата на атопичният дерматит?

Генетичен дефект, локализиран в хромозоми 11q13 или 5q31, като тези данни трябва да бъдат потвърдени. Често има фамилност при AD.

Лабораторните резултати предполагат дефекти в ТН2 клетъчната функция, което води до увеличена продукция на IL-4 и IgE. Излишъкът на IL-4 води до намалени нива на interferon і. Клетките реагират с антигени от околната среда и продуцират голямо количество IgE.

Увеличен е серумния хистамин и освобождаването му от клетките, което е резултат от дегранулацията на мастоцитите, поради антиген- антитяло реакциите.

Дефектите в продукцията на липиди (церамиди) от роговия слой водят до сухотата на кожата и увеличената трансепидермална загуба на вода. Участие вземат и нарушения в простагландиновия метаболизъм. Ксерозата на кожата позволява лесното проникване на антигени през кожата, предизвиквайки абнормен интерлевкинов отговор.

Кожата на пациентите с атопичен дерматит е колонизирана със S. Aureus, който екзацербира заболяването, но състоянието може да се влоши от всяка друга кожна (Pityrosporum, Candida, Trychophyton) или системна инфекция.

Алергени от околната среда екзацербират заболяването:

  • контактните иританти (сапуни, разтворители, вълнени дрехи, парфюми и др.) намаляват бариерните функции на епидермиса и предизвикват възпалителна реакция. аероалергените (домашни акари, полен и др.) индуцират периферна еозинофилия и повишени нива на серумните IgE.
  • хранителните алергени се обвинява в 1/3 до Ѕ от децата с атопичен дерматит. Най- честите хранителни алергени са яйца, соя, мляко, пшeница, риба, миди и фъстъци, които заедно съставляват около 90% от хранително индуцирани случаи на атопичен дерматит в двойно слепи, плацебо контролирани проучвания. Хранителната алергия затихва около 1 годишна възраст и не е необходимо спазване на рестриктивни диети за дълъг период от време.
  • стресът тригерира атопичен дерматит на местата на активирани кожни нервни окончания чрез субстанция Р, вазоактивен интестинален пептид (VIP) или чрез системата на цикличния аденозин монофосфат (цАМФ).