6. Как се поставя диагнозата атопичен дерматит?

Williams et al. дават следните диагностични критерии.

пациенти със сърбеж

пациенти с 3 или повече от следните белези:

  • засягане на кожните гънки - кубитална област, задколенни ямки или врат
  • анамнеза за астма или сенна хрема, както и фамилност
  • анамнеза за суха кожа през последната година
  • начало на заболяването преди 2 годишна възраст (не се използва за деца под 4 год)

През 1980 год. Hanifin и Rajka предлагат критерии за диагноза на атопичен дерматит. Те включват многобройни второстепенни критерии като симптома на Hertoghe (латерално окапване на веждите), гънката на Dennie-Morgan (допълнителна гънка под долния клепач) и други белези. Много автори поставят под въпрос валидността на тези второстепенни критерии.

  • лабораторните изследвания рядко са необходими. Малко значение имат алергичното тестуване и радиоалергосорбентния тест (RAST). Чрез ПКК се изключва синдрома на Wiskott-Aldrich.
  • оценка на клетъчния имунитет за изключване на синдроми с имунодефицит.
  • микологично изследване – нативна микроскопия на остърган материал от кожа с 30% КОН за изключване на tinea
  • хистологично изследване - биопсията е неспецифична и показва данни за остър, подостър или хроничен дерматит