3. Какви са медикаментозните схеми за лечение?

Противовъзпалителни агенти – локалните кортикостероиди намаляват възпалението на екземните лезии. Използването на унгвенти осигурява хидратация. Белият вазелин е полезен за избягване на потенциално сенсибилизиране към консервантите, използвани в кремовете.

  • Hydrocortisone (Locoid lipocreme) – потиска възпалението чрез инхибиране на миграцията на полиморфонуклеарните левкоцити и намалява капилярния пермеабилитет. Слабо потентен кортикостероид и е медикамент на първи избор. Нанася се тънък филм върху засегнатия участък 2 до 4 пъти дневно до постигане на задоволителен отговор
  • Betamethasone (Diprosone, Betnovate) – подтиска възпалението чрез инхибиране миграцията на полиморфонуклеарните левкоцити и намалява капилярния пермеабилитет. Въздейства върху продукцията на лимфокини и инхибира Лангерхансовите клетки. Потентен кортикостероид и се използва при резистентен псориазис на ниско потентни кортикостероиди. Нанася се тънък филм 2/ 4 пъти дневно до постигане на ефект.
  • Hydroxyzine (Atarax, Neurolax) – антагонист на периферните Н1 рецептори. Инхибира действието на хистамина в субкортикалния отдел на ЦНС. Антихистамин със седативно действие. 25- 100 mg PO на 4- 6 h; да не надвишава 600 mg/d. При деца 2 mg/kg/d PO разделени на 6- 8 h.
  • Diphenhydramine (Benadryl N) – за симптоматично облекчаване на симптомите, предизвикани от освободения хистамин. 25- 50 mg PO на 6- 8h; да не надвишава 400 mg/d. При деца 5 mg/kg/d PO разделен на 6 h; да не надвишава 300 mg/d.

Имуномодулатори – за лечение на тежки форми атопичен дерматит, при които конвенционалната терапия е без ефект.

  • Cyclosporin (Sandimmune) – има ефект при различни заболявания, особено псориазис. Действа чрез инхибиране продукцията на цитокини и интерлевкини от Т- клетките. Подобно tacrolimus и pimecrolimus, cyclosporine се свързва с макрофилин и инхибира калциневрина, който е калциево- зависим ензим и инхибира транскрипцията на цитокини, в частност IL-4. Лечението се прекъсва, ако няма отговор лсед 6 седмици. 2 mg/kg/d po разделени в два приема; ако не се отчете подобрение след 1 мес., може да се покачва постепенно дозировката; да не се превишават 5mg/kg/d; когато кожните лезии се подобрят, дозата се редуцира с 0, 5-1 mg/kg/дн/мес; необходима е минимална поддържаща доза. При деца 3- 5 mg/kg/d po.
  • Methotrexate – инхибира ДНК синтеза в тъканите, като антагонизира фолиевата киселина. Системна терапия след фототерапия е без успех. Има имуносупресивен ефект. 7, 5 mg тест доза; контрол на ПКК и чернодробна функция след 1 седмица; ако лабораторните резултати са нормални, може да се продължи терапията; 2, 5- 10 mg PO на 12 часа за 3 дози/седмично (средна доза 10-25 мg PO/IM/IV седмично), докато се постигне желания отговор; да не се превишават 30 mg/седмично; дозата може да се дава един път седмично. При деца не се препоръчва.
  • Tacrolimus (Protopic) – локален имуномодулатор, който инхибира продукцията на цитокини от Т- лимфоцитите. Проучванията показват отлични резултати срещу плацебо и хидрокортизон 1%. За възрастни 0, 03- 0, 1 % маз и 0, 03% маз за деца. Нанася се тънък слой върху засегнатата кожа 2 х дневно; лечението се продължава 1 седмица след отзвучаване на симптомите.

Антибиотици – за лечение на клинично изявена стафилококова инфекция се използват cloxacillin или cephalexin. Ако инфекцията е стрептококова, се предпочита cephalexin.

  • Cephalexin (Keflex) – първа генерация цефалоспорин; подтиска бактериалния растеж чрез инхибиране синтеза на бактериалната стена; бактерицидно действие срещу бързо растящи микроорганизми; използва се за лечение на кожни инфекции или профилактика на минимални интервенции.Суспензии 125 mg/5 mL и 250mg/5 mL. 1- 4 g/d PO на 6 часа, при деца 25- 50 mg/kg/d PO на 6 часа.
  • Cloxacillin – за лечение на инфекции, причинени от пеницилиназа- продуциращи стафилококи. Може да се използва като инициална терапия при подозирана стафилококова инфекция. 250-500 mg PO на 6h. При деца <20 kg: 50-100 mg/kg/d PO разделена на 6h>20 kg: 250 mg PO на 6h