1. Какво предстои по отношение на атипичните паркинсонови синдроми?

При подобрената съвременна диагностика предстои уточняване на честотата и разпределението на атипичните паркинсонизми.

Предстои усъвършенстване и допълване на групите критерии, позволяващи поставянето на възможна, вероятна и сигурна диагноза.

Предстои усъвършенстването, внедряването в практиката, откриването на нови лабораторни и изобразяващи, вероятно и на генетични тестове.

Основните усилия в областта на лечението са свързани с търсене на невропротектори като например инхибитори на таупротеинната или ±-синуклеиновата агрегация.