2. Какъв е ходът на псевдокистата на панкреаса?

Псевдокистата може:

  • да се резорбира
  • да персистира
  • да нараства
  • да се усложни – с опасност за живота.

Усложненията свързани с кистата са:

  • хеморагия
  • руптура
  • инфектиране
  • обструкционни явления

Всеприето е схващането, че псевдокистата трябва да се отстрани. Това става чрез вътрешен дренаж (анастомоза с кух орган), външен дренаж, резекция.Метод на избор е вътрешният дренаж. Задължително техническо условие за него е псевдокистата да има добре оформена фиброзна мембрана за да бъде безопасна анастомозата.