15. Какво представлява острия панкреатит?

Острият панкреатит е процес на остро възпаление на жлезата с различно ангажиране на регионалните тъкани и отдалечени органи (Bradely 1993).

Това е болест позната от древността, но едва в средата на 19 век ролята на панкреаса и възпалителният характер са били установени.

1886 г. Senn предлага оперативна намеса при остър панкреатит асоцииран с некроза и абсцес.

1889 г. Fitz пръв прави кратко клинично и патологично описание на болестта.

1901 г. Opie при аутопсия на пациент починал от остър панкреатит намира жлъчен камък в папилата на Vater и установява патогенетичната връзка между жлъчните камъни и острия панкреатит .