1. Какво са доказали проучванията?

За формиране на здрава мембрана са необходими между 4 и 6 седмици.

В първите 6 седмици 40 до 60% от острите псевдокисти се резорбират спонтанно.

В първите 6 седмици честотата на усложненията е 9 до 20%.

През следващите седмици след 6-та честотата на спонтанно резорбиране прогресивно спада, а честотата на усложненията прогресивно нараства.

Препоръчително е при острите псевдокисти (тези вследствие остър панкреатит) да бъдат проследени за 6 седмици, и ако персистират да се премине към дрениране.

При хроничните кисти (вследствие ХП) не се изчаква, защото вероятността за резорбция е ништожна, а се предприема дренажна процедура т.е. тя е показание за интервенция.