5. Кои са лошите прогностични белези?

Лошите прогностични фактори включват:

  • напреднала възраст
  • женски пол
  • остра бъбречна недостатъчност
  • съпътстваща патология
  • рН<7.4, билирубин >90mmol/L, албумин<30 g/L, Тромбоцити<150х10/9
  • предхождаща цироза
  • чернодробен абсцес
  • малигнена билиарна обструкция