2. Какво е перкутанен трансхепатален билиарен дренаж?

Традиционно спешният перкутанен трансхепатален билиарен дренаж се избягва при пациенти с остър супуративен холангит поради асоциацията с висока честота на усложненията - до 50%.Все пак с развитието на интервенционалната радиологична техника в лицето на тънкоиглената холангиография усложненията свързани с процедурата намаляват и ПТБД е един използван метод за спешна декомпресия.

Внимание трябва да се отдели при инжектиране на контраста в билиарната система, тъй като ако се повиши много интрадукталното налягане може да се изостри септицемията.Основната цел на перкутанния трансхепатален билиарен дренаж е да се осигури дренаж, като дефинитивната холангиография може да се отложи във времето до копиране на острата фаза на холангита.В по-нови студии спешната ПТБД постига успешен билиарен дренаж в почти 100% с честота на компликации около 10 % и смъртност 5%.

Основното предимство при перкутанния трансхепатален билиарен дренаж сравнено с хирургията и ендоскопският път, е че при него няма нужда от обща анестезия или системна седация, които могат да доведат да хемодинамична нестабилност или респираторни усложнения. Слабата страна на метода е необходимостта да се пунктира черният дроб, което в условията на сепсис и тромбоцитопения може да доведе до билиарен перитонит, хемоперитонеум, хемобилия.

От гледна точка на високата честота на компликации и по-ниска успеваемост сравнено с ендоскопският път, перкутанния трансхепатален билиарен дренаж е запазен за пациенти имащи противопоказания за ендоскопски дренаж (например предхождаща Billroth II гастректомия), и при които има неуспешен опит за ендоскопска деривация или хиларен холангиокарцином.