10. Какво е остър холангит?

Острият холангит е бактериална инфекция на билиарната дуктална система, която варира по тежест от умерена и ограничена, до тежка животозастрашаваща.

Триадата фебрилитет, иктер, болка в горен абдомен пръв описва Charcot през 1877г. Той постулира, че билистазата, асоциирана с обструктивната билиарна патология е сигнификантен фактор в патогенезата на острия холангит.