9. Какво предизвиква развитието на костните тумори?

Причините за възникване на костните тумори са неясни като цяло. Като възможни такива се обсъждат въздействието на радиация, възникването на различни генни и хромозомни мутации (например за саркома на Юинг е доказано наличието на вид хромозомна мутация - транслокация 22-11), травми и бърз растеж на костите и хрущялите (това предположение почива на факта, че костните тумори, предимно злокачествените засягат най-често деца, юноши и млади хора).

Някои наследствени състояния са предразполагащ фактор за развитието на костен тумор (например наличието на Ретинобластома). В някои фамилии костните тумори се срещат с по-голяма честота отколкото при останалите хора.

Науката все още разяснява причините за възникването на туморите, в това число и костните.