3. Какви са страничните ефекти на лечението?

Всеки един от методите на лечение има своите специфични краткосрочни и дългосрочни странични ефекти. Въпреки това те зависят от индивидуалната поносимост на всеки болен и от състоянието му преди започването на лечението.

Хирургино лечение - ампутацията има краткосрочни и дългосрочни странични ефекти; това е голяма по обем операция, рискът от инфекция е голям; необходимо е дълго време за обучение на болния да ходи или да ползва протеза, физикалната и психосоциалната рехабилитация отнема дълго време. Наличието на изкуствени стави при запазването на крайниците изисква също специално обучение, всеки имплант крие риск от инфекция, налаг адълга рехабилитация и т.н..

Химиотерапия - това лечение е агресивно както спрямо туморните клетки, така и спрямо нормални бързоделящи се клетки в човешкото тяло. Страничните ефекти на химиотерапията зависят от комбинациите от лекарства и индивидуалната поносимост на болния, но най-честите са: анемия, лесно кървене, повишен риск от инфекции, бъбречни увреди, менструални нарушения, възпаление на пикочния мехур и кървене от пикочните пътища, увреждане на слуха, увреждане на сърцето, черния дроб и т.н..

Лъчетерапия - по време на лечението възникват реакции на кожата и лигавиците, по късно могат да възникнат сраствания и "стеснения" на вътрешни органи. На местата на облъчване е възможно да възникнат други злокачествени тумори след различно дълъг период от време.