2. Каква е дългосрочната прогноза за болните с тумор на костите?

Прогнозата е много различна в зависимост от вида и напредналостта на тумора, общото състояние и възрастта на болния, адекватността на лечението и т.н..

Доброкачествените костни тумори имат добра прогноза. Някои от тях имат склонност да рецидивират, т. е. да се появяват наново след като са били отстранени по хирургичен път. Много малък процент от доброкачествените костни тумори могат да се превърнат в злокачествени, което налага проследяване на болните.

При злокачествените първични тумори прогнозата е по-лоша и зависи от много фактори:

  • сарком на Юинг - след адекватно лечение 50 до 60 % от болните, при които туморът не е метастазирал, преживяват поне 5 години. Този процент се покачва на 80 % ако туморът се разполага под лакътя или под средата на прасеца. При наличието на метастази и оптимално лечение само около 25 % от болните доживяват 5 години.
  • мултиплен миелом - около 15 % от болните умират до три месеца след откриването на заболяването. Обикновено заболяването се развива бавно за 2 до 5 години, последвани от относително кратък период, когато симптомите се влошават. При оптимално проведено лечение в зависимост от стадия на откриване на тумора преживяемостта варира от 10 до 40% 5-годишна преживяемост.
  • остеосаркома - между 70 и 90 % от случаите на остеосаркома могат да бъдат лекувани със "запазваща" крайника хирургия и химиотерапия, така че ампутация не се налага. Ако засяга само един крайник дългосрочната преживяемост е 60-75%, но ако налице са метастази в белите дробове тя пада до 40%.

Прогнозата за метастатичните злокачествени тумори на костите е лоша и зависи от вида на първичния тумор.