16. От какви тъкани са изградени костите в човешкото тяло?

Туморен растеж може да започне от всяка една тъкан в човешкото тяло. Костите, като сложни устроени органи, са съставени от няколко вида тъкани. Костната тъкан е основна, тя е вид съединителна тъкан и бива компактна и гъбеста. Компактната костна тъкан изгражда повърхностите части на костите. Гъбестата костна тъкан изгражда донякъде вътрешността на дългите, тръбести кости и изцяло късите и плоски кости и тези с неправилна форма. Вътрешността на "цилиндъра" на тръбестите кости е куха, изпълнена с костен мозък. В плоските кости костният мозък се разполага между гредичките на гъбестата костна тъкан.

Костният мозък е изграден от специална съединителна тъкан, чиито клетки произвеждат всички клетки на кръвта (този костен мозък се нарича червен и у възрастните запълва гъбестата кост). При възрастни костният мозък на тръбестите кости се замества от мастна тъкан (която също спада към съединителната).

В състава на костите участва и хрущялна тъкан. Тя покрива участъците от костите, които контактуват едни сдруги в рамките на дадена става (ставните повърхности). В периода на растежа на човешкото тяло части от костите са изградени от хрущял, наречен растежен. По време на вътреутробното развитие и известно време след това костите се развиват чрез отлагане на костно вещество върху вече съществуващи, изградени от хрущял кости.

В състава на костите влизат още няколко вида тъкани, като тези, изграждащи и постилащи отвътре кръвоносните съдове на костите, тапициращите отвън (периост) и отвътре (ендост) костите, нервната тъкан, изграждаща нервите, които се вплитат в костната обвивка и др.

Повече информация за анатомия на: