15. Какви тумори могат да произлязат от костите?

Костен тумор може да произлезе от клетките на всяка една от изброените тъкани. Всички те се наричат първични костни тумори (започват растежа си на място, в костта).

Втората голяма група костни тумори са т. нар. вторични или метастатични костни тумори (те възникват в друг орган или тъкан, извън костите и по кръвен път туморните клетки се "посяват" или метастазират в костите, т. е. това са метастази на различни злокачествени тумори). Понякога не може да се открие първичен тумор, от който са произлезли метастазите. Към костните тумори се причисляват и някои състояния, които представляват тумороподобни образувания.

Костните тумори са доброкачествени и злокачествени. Само 1 % от злокачествените тумори на костите са първични, огромният процент са метастатични, т. е. произлизат от други органи, от които туморни клетки се "заселват" в костите.