14. Кои са доброкачествените тумори на костите?

- остеохондром (екзостоза): това е най-честият доброкачествен тумор на костите. Образува се най-често в дългите кости, в близост до големите стави (напр. коляно). Обикновено пациентът забелязва костна бучка в близост до някоя става. Обикновено тя е безболезнена, освен ако не засегне нерв. Обикновено ако не нараства и не предизвиква оплаквания не изисква лечение. Рядко, при деца, този тумор се появява на много места в костите. Това състояние се нарича наследствена множествена екзостоза и при него съществува риск в 1% от случаите да малигнизира, т. е. да се превърне в злокачествен костен тумор.

- невкостяващ фибром: представлява фиброзен (мекотъканен) дефект в кортикалната част на костта при деца, обикновено се открива случайно на рентгенови снимки по повод счупване. Рядко предизвиква слабост в костта, водеща до лесно счупване.

- еднокамерна (проста) костна киста: спада към тумороподоните заболявания, може да се намери навсякъде, но най-често се открива в горната част на раменната кост и в най-горната част на бедрената кост. Причинява оплаквания само ако е достатъчно голяма за да отслаби костта и да предизвика счупване.

- аневризмална костна киста: възниква най-често в задната част на гръбначния стълб или в дългите кости. Предизвиква болка и затова налага лечение.

- еозинофилен гранулом или Хистиоцитоза Х: няма костен произход, произлиза от съединителната тъкан в костите, най-често засяга костите на черепа, но може да засегне и други органи.

- хондробластом: има хрущялен произход от хрущялните растежни плочки в костите на подрастващите. Този тумор е изключително рядък.

- енхондром: този доброкачествен тумор е с хрущялен произход и се образува във вътрешността на дългите кости на крайниците и пръстите. Понякога възниква на много места едновременно и тогава се нарича болест на Ollier.

- хондромиксоиден фибром: доброкачествен тумор, който се появява в ствола на дългите кости. Често причинява болка и подуване.

- остеоид-остеом: представлява малко доброкачествено тумерче от костен произход, което възниква най-често в дългите кости и гръбнака. Обикновено причинява нощна болка, която лесно се повлиява от аспирин.

- остеобластом: отново доброкачествен тумор с костен произход, обикновено с малки рамери и предизвиква болка.