13. Кои са злокачествените тумори на костите?

Тези тумори засягат обикновено млади хора!

  • остеосарком (остеогенен сарком) - известен е още като "рак на костите", това е най-честият първичен злокачествен тумор на костите (т. е. произлиза от костна тъкан), характеризира се със изключителна агресивност и злокачественост. Засяга най-често бедрената кост и другите дълги кости. Среща се най-често при мъже от 10 до 30 годишна възраст. За щастие като абсолютна стойност честотата му е ниска.
  • сарком на Ewing (Юинг) - злокачествен тумор на костите, който произлиза от клетките на костния мозък (т. е. той не е с костнотъканен произход). Може да възникне навсякъде в костите и от едно място да се разпростре навсякъде. Характеризира се с изключителна агресивност. Той е вторият по честота първичен злокачествен тумор на костите при деца и младежи. Предизвиква силна и постоянна болка.
  • множествен миелом - произлиза от клетки на костния мозък, които се наричат плазмоцити
  • хондросарком - злокачествен тумор с хрущялен произход, засяга най-често костите на таза и раменния пояс у мъже на възраст от 30 до 50 години
  • фибросарком - злокачествен тумор, произлизащ от съединителнотъканната обвивка около костите, засяга освен костта и периоста (обвивка на костта) и близко разположените мускули
  • злокачествен гигантоклетъчен тумор - злокачествен тумор с костен произход, произлиза от доброкачествен гигантоклетъчен тумор, обхваща предимно дългите кости около коляното
  • хордом - злокачествен тумор, произлизащ от остатъци от ембрионална тъкан в костта. Засяга костите в краищата на гръбначния стълб и прогресира бавно. Страдат преди всичко мъже между 50 и 60-годишна възраст.
  • злокачествени туморни заболявания на белите кръвни клетки като левкемия и лимфом могат да ангажират костите
  • метастатични злокачествени тумори на костите: те са 99% от злокачествените тумори на костите. Редица злокачествени тумори могат да метастазират в костите, нялои от най-често срещаните са: рак на белия дроб, рак на простатата, рак на бъбрека, щитовидната жлеза и много други. Този вид злокачествени тумори засягат по-често хора в по-напреднала възраст.