11. Какво представляват първичните злокачествени костни тумори - остеосарком (остеогенен сарком), сарком на Юинг, множествен (мултиплен) миелом?

Остеосаркомът произлиза от остеобласти - клетките на костната тъкан, които произвеждат костното вещество. Засяга предимно юноши и мъже между 10 и 30-годишна възраст (най-често когато юношите претърпяват скок в растежа). Остеосаркомът е рядък тумор, но в споменатата възраст е един от най-честите злокачествени тумори. Представлява маса от ненормална или неминерализирана (без отлагане на калциеви и фосфорни соли в нея) кост, предимно в големите, тръбести кости. Най-често се открива около коляното (50 %) и рамото (25 %). По-рядко се открива в тазовите кости, ребрата и т.н.. Този тумор бързо разрушава костите и показва тенденция за ранно метастазиране в други органи (най-често в белия дроб, други кости).

Саркомът на Юинг се намира предимно при деца и юноши. Тъй като произлиза от примитивни нервни клетки на костния мозък, този сарком може да се развива както във вътрешността на костта така и извън костите, в меките тъкани. Саркомът на Юинг се открива обикновено в костите на краката и ръцете и по-рядко в костите на таза, ребрата, гръбнака. Този тумор показва ранна тенденция за метастазиране в други органи (най-често бели дробове, други кости или костен мозък).

Множественият миелом е злокачествен тумор на костния мозък и произлиза от неконтролируем растеж на клетки от белия кръвен ред, които се наричат плазмоцити. Нормално тяхната функция е да произвеждат защитни молекули-имуноглобилини срещу навлезли чужди белтъци, микроби и вируси. Променените плазмени клетки произвеждат негодни имуноглобулини или произвеждат един тип негоден имуноглобулин в много голямо количество. Това намалява производството на нормалните имуноглобулини и организмът става слабо защитен към инфекции. Потиска се и производстото на всички кръвни клетки, което се отразява на способността за кръвосъсирване, за пренасяне на кислород към тъканите (обикновено налице е анемия). Неконтролираното делене и растеж на тези клетки на костния мозък води до разрушаване и отслабване на костите, които могат да станат лесно чупливи. Туморът има силно изразена склонност за метастазиране в други органи и други кости.