10. Какво представляват метастатичните злокачествени тумори на костите?

Костите са третото по честота "любимо" място за метастазиране на злокачествените тумори. Най-често метастазите са от рак на гърдата, рак на простатата, рак на бъбрека и щитовидната жлеза. В костите метастазират най-често карциноми (т. е. злокачествени тумори от епителен произход).

По кръвен път туморните клетки достигат до костите и се "заселват" там. Най-често се засягат костите на осевия скелет (гръбначни прешлени, кости на раменния пояс, тазови кости) и много по-рядко костите на крайниците. Метастазите в костите могат да се подразделят на остеолитични (преобладават процесите на разграждане и унищожаване на костното вещество), остеобластни (преобладават процесите на отлагане на ново, ненормално и непълноценно костно вещество, което също така нарушава строежа и функцията на костта) и смесни.

Силната болка и счупвания на костите са най-опасните симптоми (а така също и причини за смърт) на метастазите в костите. Разграждането на костта води до покачване стойността на калция в кръвта, което също може да има фатални последствия.