2. Какви изследвания мога да предприема?

Ако откриете формация или уплътнение в гърдата трябва да направите консултация с вашият лекар, който ще направи преглед на гърдата за неравности, хлътвания, уплътнения, възпалени или болезнени участъци или за промени в секрецията на зърното. Всички участъци на гърдата и мишничната ямка ще бъдат палпирани и изследвани.

Ако по време на прегледа лекарят ви открие уплътнение, вероятно ще ви назначи повторен преглед след 2 – 3 седмици. Ако и тогава уплътнението се опипва, тогава лекарят може да назначи други изследвания. Най – доброто време за изследване е 7 – 9 ден след менструацията.

Ако клиничният преглед при лекаря е нормален и не се открива маса или уплътнение, лабораторни и образни изследвания обикновена не са необходими при жени под 35 годишна възраст. Жените над 35 години трябва да направят мамография, ако такава нямат през последните 12 месеца. Мамографията е рентгеново изследване за промени в жлезата. Те се представят като промени в структурата или като калцификати.

Мамограмите могат да изобразят абнормалитети, които вие или лекарят не можете да доловите по време на клиничния преглед. Това е най–добрия метод за скрининг на рак на гърдата.

Изследването е по–чувствително при жени над 30 години. Мамограмите откриват 85% от карциномите на гърдата като 15% могат да бъдат пропуснати. Ето защо ако се опипва съмнително уплътнени, а мамограмата е нормална и лекарят не може точно да определи лезията като доброкачествена или злокачествена, той може да назначи допълнително мамоехография или тънкоиглина аспирационна биопсия. Алтернатива на тези изследвания е повтарянето на мамографияна след 6 – 12 месеца.

Мамоехография - при откриване на уплътнение мамографията спомага за различаване на кисти от плътни формации в гърдата. Това разграничаване е важно тъй като обикновено кистите не налагат лечение, но плътните формации трябва да бъдат биопсирани , за да се отхвърли рак. При биопсия на гърдата се изрязва малко парче тъкан и се изследва хистологично под микроскоп за наличието на рак.

Тънкоиглена аспирационна биопсия - когато се открия кистична формация, течното съдържимо може да бъде евакуирано чрез аспирация с игла и спринцовка. Изследването на течността и повтарянето на прегледа насочват за извършването или не на други изследвания.

Ексцизионна биопсия - в редица случаи хирургът предпочита да отстрани цялата формация и да я изпрати в лабораторията за анализ.В тези случаи вие имате предимството, че хирургът премахва изцяло уплътнението.

Ако имате фамилна история за рак на гърдата вероятно лекарят ще назначи генетични изследвания, за да се установи дали се унаследили гени, определящи по–висок риск за рак на гърдата.