1. Как да се справим с депресията?

 • съобразете се със състоянието си – не очаквайте да правите всичко както преди. Направете си реалистична програма.
 • не вярвайте на отрицателните си мисли, които Ви карат да се самообвинявате или да се чувствате несигурни в начинанията си. Това помага за облекчаването на депресията. Тези мисли ще изчезнат когато депресията се премахна.
 • занимавайте се с дейности, които Ви карат да се чувствате добре или в които сте постигали успехи.
 • избягвайте вземането на важни решения за живота докато сте в депресия. Ако все пак се налага, консултирайте се с някого, на когото имате доверие.
 • избягвайте алкохола и медикаменти - и двете могат да влошат депресията, както и предизвикват странични ефекти при комбинацията с антидепресанти
 • физическата активност помага за подобрение на настроението. Добра цел е упражнения с продължителност 30 минути 4-6 пъти на седмица, но дори и по-разредената активност е полезна.
 • не се обезкуражавате - лечението на депресията отнема време.

2. Колко дълго продължава депресията?

Зависи от навременността на лечението. Ако не се лекува една депресия може да продължи седмици, медици и дори години. Основният риск при липсата на лечение е възможността за самоубийство. Терапията на депресията дава ефект в рамките на 6 до 8 седмици, понякога и по-малко.

Депресията обикновено може да се лекува амбулаторно. Постъпването в болница се налага ако има други медицински състояние, които влияят на лечението или когато съществува риск от самоубийство.

3. Какви са страничните ефекти на антидепресантите?

Всички медикаменти имат странични ефекти. Различните лекарства имат различни странични ефекти и тежестта им варират при различните хора.

Около 50 процента от хората, които приемат антидепресанти изпитват такива ефекти през първата седмица на лечението, но те са обикновено леки и временни.

Страничните ефекти, които са по-значителни могат да се повлияят чрез промяна в дозата или смяна на медикамента или с терапия насочена срещу страничния ефект.

4. Какво е електроконвулсивна терапия?

Електроконвулсивната терапия е високо ефективно лечение за тежките периоди на депресията.

В случаите когато психотерапията, медикаментиe или комбинацията от двете са неефективни или действат твърде бавно следва да се обмисли електроконвулсивна терапия.

Електроконвулсивна терапия трябва да се има предвид в случаите когато поради различни причини приемът на антидепресанти е невъзможен.

5. Какви са психотерапевтичните методи за лечение на депресията?

Съществуват няколко типа психотерапия, които са се доказали своята ефективност при депресия като когнитивно-поведенческата терапия и междуличностната терапия. Изследванията показват, че успешно с тях може да се лекува лека до средна депресия.

За тежката депресия се приема, че най ефективна е комбинацията на медикамент с психотерапия.

 • когнитивно-поведенческа терапия – помага да се променят негативните вярвания и незадоволителното поведение, свързано с депресията, както и да се научат хората да заличат поведенческите модели, които допринасят за болестта
 • междуличностова терапия – фокусира се върху подобрението на междуличностовите отношения

6. Каква е медикаментозната терапия на депресията?

Първият антидепресант е въведен през 1960 г. Научните изследвания демонстрират, че неравновесието на невротрансмитерите може да бъде коригирано с тези лекарства. Съществуват четири основни групи антидепресанти, които се използват в практиката:

 • трициклични антидепресанти – използват се широко за тежка депресия. Водят до повишение на настроеноието, възстановяване на нормалния сън, апетита и енергичността, но често трябват три или четири седмици, за да се получи повлияване.
 • моноаминооксидазни инхибитори (МАО – инхибитори) – често са ефективни при пациенти, които не се повлияват от други медикаменти или имат "атипична" депресия с повишена тревожност, изразена сънливост, раздразнителност, хипохондрия или фобийни елементи.
 • селективни инхибитори на серотониновото обратно захващане (SSRIs) – подходящи са за първо лечение на пациенти, които за пръв път приемат антидепресанти или за хора, които не са били повлияни от други медикаменти. Най-общо SSRIs предизвикват по-малко странични ефекти от първите две категории.
 • Селективни инхибитори на серотониновото и норепинефриновото обратно захващане (SNRIs) - подходящи са за първо лечение на пациенти, които за пръв път приемат антидепресанти или за хора, които не са били повлияни от други медикаменти.И те като SSRIs предизвикват по-малко странични ефекти в сравнение с първите две групи.

7. Как се лекува депресията?

Въпреки, че тежката депресия е изключително тежка заболяване, то много добре се подава на лечение. Между 80 и 90 процента от пациентите с тежка депресия могат да бъдат лекувани ефективно и да се върнат към нормалните си дейности и активности. Има много типове терапия, и изборът зависи от индивидаулното протичане на болестта и нейната тежест.

Има три основни метода на лечение на депресията:

 • лекарства
 • психотерапия
 • електроконвулсивна терапия

8. От какво се предизвиква депресията?

Няма единна причина за депресията. Различни психологически, биологични и външни фактори могат да окажат влияние.

Депресията е свързана с неравновесие на три вида химични съединения в мозъка (норепинефрин, серотонин и допамин), които предават електрическите сигнали между клетките и това затруднява комуникацията между невроните. Освен това се установява и генетична връзка (предава се в семейството). Не всеки, който има генетична предразположеност развива депресия, но тези хора са по-уязвими към факторите, които водят до болестта.

Депресията може да е свързана с различни събития в живота като смърт на близък, развод или загуба на работа. Приемането на определени медикаменти или алкохол също може да отключи депресията. Трябва да се отбележи обаче, че това състояние не се предизвиква от слабост на характера, мързеливост или липса на воля и много често възниква спонтанно, без да е отключено от събитие или болест.

9. Какви са симптомите на депресията?

 • загуба на интерес или удоволствие при заниманието с хобита
 • чувство на тъга или емоционална празнота
 • лесно или безпричинно плачене
 • чувство на забавеност или на неспокойство
 • усещане за безполезност или вина
 • загуба или наддаване на тегло
 • мисли за смъртта или самоубийство
 • забавено мислене, затруднено спомняне или лоша концентрация
 • затруднения при вземането на ежедневни решения
 • проблеми в съня, особено рано сутрин или постоянна сънливост
 • чувство на постоянна умора
 • усещане за емоционална потиснатост, вероятно до степен на невъзможност за плач

Когато няколко от тези симптоми на депресивното разстройство се появят по едно и също време и продължат повече от 2 седмици, нарушавайки нормалното функциониране се налага професионално лечение.

10. Какво е депресия?

Когато лекарите говорят за депресия, те имат предвид състоянието тежка депресия. Тя се характеризира с комбинация от симптоми, включително лошо настроение, което е постоянно и съществено намалява способността за работа, сън, хранене и получаване на удоволствие от ежедневните дейности. Такива периоди на депресия могат да настъпят веднъж, два или повече пъти в живота. Ако не се лекуват, епизодите обикновено продължават между 6 месеца и година.

Жените боледуват два пъти по-често от мъжете и състоянието се наблюдава във всички възрастови групи. Всички расови, етнически и социално-икономически групи страдат от депресия. Около три четвърти от хората, които са имали един епизод на депресия изпитват поне още един до края на живота си.

Тежката депресия е само един от типовете депресивни разстройства. Други такива са дистимия (хронична, по-лека форма на депресия) и биполярна депресия (редуване на депресивни и манийни епизоди).