7. Как се лекува депресията?

Въпреки, че тежката депресия е изключително тежка заболяване, то много добре се подава на лечение. Между 80 и 90 процента от пациентите с тежка депресия могат да бъдат лекувани ефективно и да се върнат към нормалните си дейности и активности. Има много типове терапия, и изборът зависи от индивидаулното протичане на болестта и нейната тежест.

Има три основни метода на лечение на депресията:

  • лекарства
  • психотерапия
  • електроконвулсивна терапия