6. Каква е медикаментозната терапия на депресията?

Първият антидепресант е въведен през 1960 г. Научните изследвания демонстрират, че неравновесието на невротрансмитерите може да бъде коригирано с тези лекарства. Съществуват четири основни групи антидепресанти, които се използват в практиката:

  • трициклични антидепресанти – използват се широко за тежка депресия. Водят до повишение на настроеноието, възстановяване на нормалния сън, апетита и енергичността, но често трябват три или четири седмици, за да се получи повлияване.
  • моноаминооксидазни инхибитори (МАО – инхибитори) – често са ефективни при пациенти, които не се повлияват от други медикаменти или имат "атипична" депресия с повишена тревожност, изразена сънливост, раздразнителност, хипохондрия или фобийни елементи.
  • селективни инхибитори на серотониновото обратно захващане (SSRIs) – подходящи са за първо лечение на пациенти, които за пръв път приемат антидепресанти или за хора, които не са били повлияни от други медикаменти. Най-общо SSRIs предизвикват по-малко странични ефекти от първите две категории.
  • Селективни инхибитори на серотониновото и норепинефриновото обратно захващане (SNRIs) - подходящи са за първо лечение на пациенти, които за пръв път приемат антидепресанти или за хора, които не са били повлияни от други медикаменти.И те като SSRIs предизвикват по-малко странични ефекти в сравнение с първите две групи.