4. Какво е електроконвулсивна терапия?

Електроконвулсивната терапия е високо ефективно лечение за тежките периоди на депресията.

В случаите когато психотерапията, медикаментиe или комбинацията от двете са неефективни или действат твърде бавно следва да се обмисли електроконвулсивна терапия.

Електроконвулсивна терапия трябва да се има предвид в случаите когато поради различни причини приемът на антидепресанти е невъзможен.