3. Какви са страничните ефекти на антидепресантите?

Всички медикаменти имат странични ефекти. Различните лекарства имат различни странични ефекти и тежестта им варират при различните хора.

Около 50 процента от хората, които приемат антидепресанти изпитват такива ефекти през първата седмица на лечението, но те са обикновено леки и временни.

Страничните ефекти, които са по-значителни могат да се повлияят чрез промяна в дозата или смяна на медикамента или с терапия насочена срещу страничния ефект.