2. Колко дълго продължава депресията?

Зависи от навременността на лечението. Ако не се лекува една депресия може да продължи седмици, медици и дори години. Основният риск при липсата на лечение е възможността за самоубийство. Терапията на депресията дава ефект в рамките на 6 до 8 седмици, понякога и по-малко.

Депресията обикновено може да се лекува амбулаторно. Постъпването в болница се налага ако има други медицински състояние, които влияят на лечението или когато съществува риск от самоубийство.