2. Кога да потърсим лекарска помощ?

Свържете се с Вашия личен лекар ако при рутинно измерване на кръвното налягане установите систолно налягане над 140 mm Hg, диастолно налягане над 90 mm Hg, или и двете.

Уведомета личния си лекар ако имате някой от следните симптоми:

  • необяснимо силно главоболие
  • внезапна или постепенна промяна на зрението
  • замаяност
  • гадене съпроводено със силно главоболие
  • болка в гръдния кош или недостиг на въздух при усилие