12. Какво е високо кръвно налягане?

Представете си, че Вашите артерии са тръбички, по които се пренася кръв от сърцето към останалата част на тялото. Високото кръвно налягане (известно още като хипертония) настъпва когато кръвта се движи във Вашите артерии под по-голямо налягане от нормално.

Тъй като първоначалните симптоми на хипертонията са съвсем леки, често заболяването се диагностицира едва в напреднал стадий, коагто са нанесени тежки и трайни увреди на организма. Поради тази причината хипертонията е наричана "тихия убиец".

Стойности на кръвното налягане под 120/80 се смятат за нормални. Лекарите определят кръвно налягане под 140/90 като "нормално високо" или "гранично". Най-общо казано ниското кръвно налягане е по-благоприятно. Въпреки това, твърде ниското кръвно налягане може понякога да е причина проблеми налагащи консултация с лекар.

  • "нормалното" кръвно налягане е 120/80.
  • "гранично" е това кръвно налягане, което е между 120 и 139 за горната стойност или между 80 и 89 за долната. Например, стойности на кръвно налягане от 136/81, 125/89, или 131/85 се приемат за гранични. Ако кръвното Ви налягане е гранично, то тогава има по-голяма вероятност да стигнете до хипертония при условие, че не вземете мерки, за да предотвратите това.
  • кръвно налягане от 140/90 или по-високо се смята за хипертония. И двете граници са важни. Дори и само едната да е повишена, Вие пак имате високо кръвно налягане.

Повече за анатомия на кръвоносните съдове може да намерите ТУК.

Повече за анатомия на сърцето може да намерите ТУК.