11. Какви са видовете високо кръвно налягане?

Хипертонията може да се класифицира по различни начини:

 • първична хипертония – основният тип, който не е резултат от определен причинител
 • вторична хипертония - придизвикана е от някакво друго състояние; значително по-рядко срещано от първичната хипертония.

Подгрупи хипертония според стойнстите на кръвното налягане:

 • оптимално кръвно налягане - систолно < 120 mmHg и диастолно < 80 mmHg
 • нормално кръвно налягане - систолно < 130 mmHg и диастолно < 85 mmHg
 • нормално към високо кръвно налягане - систолно 130-139 mmHg или диастолно 85-89 mmHg
 • хипертония 1 стадий - систолно 140-159 mmHg или диастолно < mmHg
 • хипертония 2 стадий - систолно 160-179 mmHg или диастолно 90-99 mmHg
 • хипертония 3 стадий - систолно >= 180 mmHg или диастолно >= 110 mmHg

Изолирана систолна хипертония (ИСХ) – само високо систолно налягане.

Хипертония по време на бременност:

 • гестационна хипертония – ранни стадии на хипертония по време на бременността
 • прееклапмсия – съществено повишено кръвно наляган по време на бременност; около 5% от всички бременности
 • еклампсия – много тежка хипертония по време на бременност, водеща до припадъци

Белодробна хипертония – хипертония, възникваща в артериите на белия дроб.

Злокачествена хипертония – възниква в по-млада възраст в сравнение с първичната хипертония.