10. Каква е стаистиката при хипертонията?

 • 50 милиона случая в САЩ (The British Heart Foundation, 2004)
 • 20 милиона случая в Африка (WHO/AFRO Web Site)
 • 35% от случаите в САЩ не знаят за състоянието си (The British Heart Foundation, 2004)

Разпределение според възрастта при мъжете в САЩ:

 • 11.8% от мъжете на възраст между 20-34 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 19.2% от мъжете на възраст между 35-44 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 36.9% от мъжете на възраст между 45-54 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 50.7% от мъжете на възраст между 55-64 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 68.3% от мъжете на възраст между 65-74 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 70.7% от мъжете на възраст 75 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)

Разпределение според възрастта при жените в САЩ:

 • 3.1% от жените на възраст между 20-34 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 18.6% от жените на възраст между 35-44 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 33.4% от жените на възраст между 45-54 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 57.9% от жените на възраст между 55-64 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • o 73.4% от жените на възраст между 65-74 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 84.9 от жените на възраст 75 в САЩ имат хипертония 1999-2000 (Health United States, 2003, NCHS)
 • 27.2% от женското население на Австралия има високо кръвно налягане 1999-2001 (Australia’s Health 2004, AIHW)
 • 32.3% от мъжкото население на Австралия има високо кръвно налягане 1999-2001 (Australia’s Health 2004, AIHW)