9. Как се поставя диагнозата?

Вашият лекар може да се усъмни че имате заболяване на жлъчните пътища ако имате класическите симптоми или ако кръвните изследвания докажат, че имате повишен билирубин. Вашият лекар ще ви зададе някои въпроси и ще Ви прегледа за да установи дали имате някои от белезите на увреждане на жлъчните пътища и черния дроб.

Тъй като възпалението на черния дроб (хепатит) и едно друго чернодробно заболяване наречено цироза, биха могли да доведат до сходни симптоми, Вашият лекар ще Ви попита за употреба на алкохол, използване на наркотици и сексуални навици, поради това че те могат да доведат до увреждане на черния дроб.

Ако знаете, че имате жлъчни камъни, боледували сте от панкреатит или сте претърпели коремна операция или ако имате симптоми на автоимунно заболяване (като болка в ставите, сухота в устата и очите, кожни обриви или кървениста диария), кажете това на лекуващия Ви лекар. Тъй като някои лекарства могат да забавят дренажа на жлъчните пътища, може да се наложи приемът има да бъде преосмислен.

Може да имате нужда от кръвни изследвания, за да се измери нивото на алкалната фосфатаза, билирубина или гама-глутамилтрансферазата. Това са маркери на запушването на жлъчните пътища. Други кръвни тестове могат да докажат възпаление на черния дроб. В редки случаи от помощ могат да са и някои специализирани кръвни тестове, за антитела например, които могат да диагностицират първичната билиарна цироза или първичния склерозиращ холангит, както и такива, които измерват нивото на СА 19-9, с които може да се докаже и холангиокарциномът.