7. Каква е очаквана продължителност ?

За лечение на запушването от камъни и инфекцията повечето лекари препоръчват антибиотици. След като утихне инфекцията , жлъчния мехур се отстранява хирургически. Симптомите, предизвикани от стеснението могат да се подобрят бързо, след като се възстанови нормалния дренаж.

Симптомите на първичната билиарна цироза и първичния склерозиращ холангит могат да се влошават прогресивно и да доведат до цироза и чернодробна недостатъчност след дългогодишното увреждане.

След като се развие чернодробна недостатъчност, чернодробната трансплантация може да подобри преживаемостта. Все пак съществува възможността първичната билиарна цироза и първичният склерозиращ холангит да се появят отново и след трансплантацията.